Podsumowanie


Aplikacja Traser jest uniwersalnym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym służby kryminalne policji - na podstawie kodu śladu, potrafi wstępnie wytypować obuwie w jakim mógł poruszać się sprawca oraz odszukać inne ślady dowodowe w bazie o takim samym lub podobnym wzorze podeszwy (ważne w przypadku śladów fragmentarycznych), a co za tym idzie, pośrednio umożliwia określenie składu grupy przestępczej i powiązanie wspólnych cech z różnych miejsc przestępstw.

Traser rozszerza możliwości wykorzystania śladów kryminalistycznych zabezpieczanych podczas oględzin na miejscach przestępstw o nowe jakościowo możliwości kojarzenia śladów na miejscach zdarzeń w obrębie jednej jednostki Policji, jak i w obrębie kilku komend powiatowych lub wojewódzkich Policji. Struktura programu umożliwia również jego wykorzystanie na poziomie ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Program pozwala włączyć do ogólnopolskiego programu informatyzacji Polskiej Kryminalistyki niedocenianą do tej pory dyscyplinę jaką jest coraz dynamiczniej rozwijająca się traseologia.Powrót na stronę główną